Våld i nära relation

 

Vi erbjuder utbildningar inom kompetensområdet våld i nära relation och skydd och har möjlighet att skräddarsy innehåll och upplägg utifrån din verksamhets behov. 

Några exempel på utbildningar är: 

 

  • Våld i nära relation

I föreläsningen får deltagarna kunskap om våld i nära relationer, våldets omfattning och bakomliggande orsaker, dess uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för de som utsätts och för barn som lever i hem där det förekommer våld. Deltagarna får också kunskap kring vad särskild sårbarhet kan innebära när det gäller våldsutsatthet och behov av insatser för skydd och stöd. Föreläsningen omfattar även vad man som enskild och yrkesverksam kan göra för att hjälpa och stödja våldsutsatta vuxna och barn.

 

  • Barn som far illa/Utsatta barn

I föreläsningen får deltagarna kunskap om fysisk och känslomässig försummelse samt fysisk-, psykisk- och sexuell barnmisshandel och de konsekvenser det riskerar medföra för det enskilda barnet och ungdomens hälsa och utveckling. Vi går igenom aktuell forskning kring våldets omfattning och bakomliggande orsaker samt dess uttrycksformer och mekanismer. Deltagarna får också kunskap kring vad särskild sårbarhet kan innebära när det gäller barn och ungas våldsutsatthet och deras behov av insatser för skydd och stöd. Föreläsningen omfattar även vad man som enskild och yrkesverksam kan göra för att hjälpa och stödja barn och unga som växer upp i hem där det förekommer våld. 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg