Samtal & coaching

 

Vi har möjlighet att ge stöd i form av samtal och coaching till chefer och ledare, medarbetare och privatpersoner. Samtalen och coachingen kan erbjudas både enskilt, i par eller i grupp. Vi kan träffas på vårt kontor i Växjö eller på annan plats som passar dig eller er bättre. Vi erbjuder även samtal och coaching på distans genom videosamtal eller telefon. 

Samtal

De flesta av oss känner någon gång i livet behov av samtala med en utomstående. Det kan handla om påfrestande upplevelser på jobbet eller privat, stressrelaterad ohälsa, oro och ångest, relationsproblem eller oro för nära och kära. Med utgångspunkt från dina önskemål och behov får du hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera vardagen. Samtalen har fokus på ökad förståelse, mening och sammanhang i livet. När vi bättre förstår hur vi har hamnat i och hur vi påverkas av olika svårigheter och situationer ökar möjligheterna att kunna förändra livet i den riktning vi vill. Genom att gå i samtal kan du få stöd och strategier för att göra önskade förändringar i dina tankar, känslor och beteenden. Samtalen kan också hjälpa dig att bättre förstå dig själv och dina känslor i relation till andra människor och situationer.


Coaching

Coaching är en samtalsmetod som innefattar frågor, speglingar, stöd och utmaningar. Om du vill utvecklas, få resultat och göra förändringar i ditt liv är coaching en lämplig metod för dig. Att utvecklas på ett personligt och professionellt plan genom coaching är en kreativ process som syftar till att du ska upptäcka och använda dina resurser och nå din fulla potential. Vid första coachingsamtalet går vi igenom vilket resultat du vill ha och påbörjar en handlingsplan. Den bygger vi sedan vidare på vid kommande samtal. Coaching i grupp fungerar på samma sätt, men där får du också möjlighet att ta del av och inspireras av andras erfarenheter och resa mot målet. Grupptillfällena ger dig också möjlighet att träna dig på ett coachande förhållningssätt; färdigheter som kan användas både privat och i arbetslivet. Förbered dig gärna inför coachingen genom att fundera över följande frågor:
 
1. Vad vill jag uppnå med coachingen?

2. Hur vet jag när jag har uppnått mitt mål?

3. Varför är detta mål viktigt för mig?

4. Vilka förväntningar har jag på min coach och på mig själv?

 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg