<h1 style=

Välkommen till
Denbro Utveckling

Vi sprider frön av kunskap och inspiration

Chefer och ledare

Skräddarsytt chefsstöd

Vi erbjuder handledning och coachning till chefer och ledare, enskilt eller i grupp. Vi har en gedigen kunskapsbas och erfarenhet att bygga på. Vår målsättning är att snabbt kunna vara behjälpliga med stöd, coachning och handledning även vid akuta situationer. 

I samråd med dig som chef och ledare anordnar vi skräddarsydda utbildningar och utvecklingsprogram för medarbetar-, team- och ledarutveckling.

Vi kan också utifrån dina unika  behov och utmaningar erbjuda ett ”chefspaket” där du som chef får hjälp av en coach att identifiera behov, göra en handlingsplan, anpassa ditt ledarskap och har tillgång till ett personligt stöd.  

 

Handledning

 Behovsanpassad handledning

Vi erbjuder handledning till chefer och medarbetare, både enskilt och i grupp. Handledning syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens och är en etablerad processinriktad form av stöd i yrkesrollen för chefer, ledare och medarbetare.  

Handledning är också ett effektivt sätt att stärka och utveckla arbetsgrupper och team till förbättrad kommunikation och samsyn, effektivare samarbete och en ökad laganda och trygghet.

Vi erbjuder också handledning för familjehemsföräldrar, i grupp eller enskilt, och har möjlighet att hålla handledningen i familjehemmet, på distans genom digitala lösningar eller i våra lokaler.

 

 

Utbildning

Kundanpassad undervisning

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar i form av föreläsningar, workshops och hela utbildningsserier. Utbildningarna arrangerar utifrån din verksamhets unika behov, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Vi utbildar bland annat om personlig utveckling, psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna, NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att förebygga och hantera problemskapande beteende i skola, vård och omsorg. 

DenBro Utveckling har även ett gediget program där vi hjälper till att NPF-anpassa verksamheter och stötta i processerna kring detta. 

Vi är också specialiserade inom kompetensområdet barn som far illa/utsatta barn och våld i nära relation.

 


 

Handledning, utbildningar och föreläsningar

Team- och grupputveckling

Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingsprogram för team och arbetsgrupper.

Läs mer

Personlig utveckling för medarbetare

Vi erbjuder utbildningar inom området personlig och professionell utveckling för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. 

Läs mer

Handledning till familjehem

I handledningen får du som familjehemsförälder ett personligt stöd i ditt uppdrag som familjehem.

Läs mer

Psykisk friskvård

En utbildning där du får kunskap om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt förståelse och konkreta verktyg kring vad du kan göra för att förebygga och hjälpa.

Läs mer

Våra värdeord

 

Engagemang Lyhördhet Kompetens

 

Denbro Utveckling

DenBros Utvecklingsledare Gunilla Landqvist är auktoriserad socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och terapeut med familjeterapeutisk och systemisk inriktning, steg 1, samt har vidareutbildningar i handledning och ledarskap. Hon har sedan 1993 arbetat med vård, behandlingsutredning, utvecklingsarbete och ledarskap inom missbruksvården, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och familjehemsvården.

Läs mer

Denbro utveckling

Denbro omsorg