Om oss

 

DenBro Utvecklings handledare, samtalsterapeut och föreläsare Gunilla Landqvist är auktoriserad socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och terapeut med familjeterapeutisk och systemisk inriktning, steg 1 samt har vidareutbildningar i handledning och ledarskap. Hon har sedan 1993 arbetat med vård, behandling, utredning, utvecklingsarbete och ledarskap inom missbruksvården, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och familjehemsvården.

Gunilla är också en erfaren utbildare, föreläsare och handledare. Hon föreläser och utbildar bland annat om psykisk ohälsa hos barn-och ungdomar, barn som far illa/utsatta barn, familjehemsvård och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF.

Gunilla har under många år handlett familjehemsföräldrar, chefer och ledningsgrupper, personalgrupper och enskilda på resursskolor, i omsorgsverksamhet, IFO och socionomprogrammet på Linneuniversitetet. Handledningen vilar på en systemisk och salutogen grund där deltagarna stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till en ny förståelse av situationen, frågan eller problemet och på sikt en ökad professionell medvetenhet. Gunilla är medlem i Handledarnätverket Småland Blekinge och Handledarnätverket Linnea - professionell handledning i socialt arbete

 

Denbro Utvecklings handledare, coach och föreläsare Carolina Karlsson är socionom och har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom vård och omsorg. De tjugofem första åren i kommunal regi både som baspersonal i det direkta omsorgsarbetet med personer med funktionsnedsättning och samsjuklighet och som chef inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Hon har arbetat i Denbro koncernen sedan 2016 och är VD för vårt systerbolag Denbro Omsorg AB

Carolina har gedigen kunskap om och mångårig erfarenhet av att utveckla och handleda personalgrupper, leda förändringsarbete och att vara ”pilot” i större utvecklingsprogram. 

Carolina är lärare i ämnet professionell och personlig utveckling på socionomprogrammet, Linneuniversitetet och föreläser även återkommande inom Region Kronoberg. 

 

Denbrokoncernen

 

Denbro AB ägs av Thomas Denward och Claes Bromander. Thomas och Claes är sociala entreprenörer och har en gedigen bakgrund inom psykiatri, omsorg och utbildning. De har tidigare utbildat och handlett personal inom omsorgen och psykiatrin på alla nivåer. Claes har även skrivit läroböcker inom psykiatrisk omvårdnad/handledning.

I Denbrokoncernen ingår också Växjö Fria Gymnasium AB samt Denbro Omsorg ABGenom Denbro Utveckling delar vi med oss en del av den kompetens som finns inom Denbrokoncernen och erbjuder behovsanpassad handledning, skräddarsytt chefsstöd och kundanpassad utbildningar.

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg