Utbildning

 

DenBro Utveckling erbjuder kundanpassade och skräddarsydda utbildningar i form av föreläsningar, workshops och hela utbildningsserier. Vi arrangerar utbildningar efter din verksamhets unika behov, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Vi har en gedigen kunskapsbas och erfarenhet att bygga på. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig lyssnad på och att vårt engagemang genomsyrar allt vi gör. Du kan läsa mer om våra utbildningar under respektive kompetensområde i menyn.

NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi erbjuder utbildningar inom kompetensområdet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och har möjlighet att anpassa innehåll och upplägg utifrån din verksamhets behov.

Läs mer

Psykisk hälsa

Vi erbjuder utbildning inom kunskapsområdet psykisk hälsa och har möjlighet att skräddarsy innehållet och upplägget utifrån din verksamhets behov och förutsättningar.

Läs mer

Våld i nära relation

Vi erbjuder utbildningar inom kompetensområdet våld i nära relation och har möjlighet att skräddarsy innehåll och upplägg utifrån din verksamhets behov.

Läs mer

Personlig Utveckling

Vi erbjuder utbildningar inom området personlig och professionell utveckling för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. Innehåll och omfattning utformas  i samråd med dig som uppdragsgivare. 

Läs mer

Denbro utveckling

Denbro omsorg