NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 

Vi erbjuder utbildningar inom kompetensområdet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och har möjlighet att anpassa innehåll och upplägg utifrån din verksamhets behov. Några exempel på föreläsningar och kurser är: 

 

  • Grundkurs om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vuxna

I kursen som, erbjuds i hel- eller halvdag, ges grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de liknar varandra och skiljer sig åt samt speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Vi har möjlighet, att om så önskas, komplettera kurstillfället med att bjuda in person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos.
 

  • Grundkurs om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar

I kursen som, erbjuds i hel- eller halvdag, ges grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningarna kan påverka barnet/ungdomen i familjen, vardagen och förskolan eller skolan, samt vad man kan göra för att hjälpa och stödja. 

 

  • Att möta barn med NPF i förskolan och skolan

I föreläsningen ges kunskap om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningarna kan påverka barnet/ungdomen i familjen, vardagen och förskolan eller skolan. Deltagarna får också kunskap om bemötande och psykosociala  och pedagogiska insatser som är effektivt och hjälpsamma för elever med NPF, som exempelvis tydliggörande pedagogik, kognitiva hjälpmedel och lågaffektivt bemötande. Skolan har till uppgift att vara inkluderande och den pedagogik vi fokuserar på under föreläsningen leder till ökad studiero och en fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vårt mål är att du som jobbar i förskolan och skolan genom föreläsningen ska få med dig användbar kunskap som ökar din förståelse för elever med NPF samt praktiska verktyg och konkreta strategier. Innehållet anpassas utifrån verksamhetsområde och målgrupp. 

 

  • Att möta barn och ungdomar med NPF inom vård och omsorg

I föreläsningen ges kunskap om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd, orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningarna kan påverka barnet/ungdomen i familjen, vardagen och förskolan eller skolan. Deltagarna får kunskap om bemötande och insatser som är effektivt och hjälpsamma för barn och ungdomar med NPF, som exempelvis tydliggörande pedagogik, kognitiva hjälpmedel, alternativ och kompletterande kommunikation AKK och lågaffektivt bemötande.

 

  • Att förstå, förebygga och hantera problemskapande beteende

I föreläsningen får deltagarna kunskap och ökad förståelse för hur problemskapande beteenden kan uppstå och förstås utifrån perspektiv som psykisk hälsa, stress, funktionsvariationer, kommunikation, bemötande samt risk- och skyddsfaktorer. Deltagarna får också kunskap kring lågaffektivt bemötande, validering, tydliggörande pedagogik och andra strategier och synsätt som är hjälpsamma för att i första hand förebygga och hantera problemskapande beteenden. Innehållet anpassas utifrån verksamhetsområde och målgrupp; t ex barn och ungdomar i förskola, skola och HVB eller barn och vuxna inom LSS. 

 

  • STRATEGI barn

STRATEGI- barn (4-12 år) en föräldrautbildning för familjer och familjehem som har en tonåring med adhd! 

Föräldrar, familjehemsföräldrar och andra vuxna runt barn med adhd har man ofta många frågor och funderingar; 

”Vad innebär egentligen diagnosen, hur påverkar den barnets utveckling och framtid, hur stöttar jag barnet på bästa sätt, vilka krav kan jag ställa, vilka rättigheter till stöd har han/hon i skolan, är det bra eller farligt med mediciner?” och så vidare. Ofta har man stort behov av att träffa andra föräldrar, familjehemsföräldrar och andra vuxna för att dela erfarenheter.

Den här kursen, vänder sig till de som är föräldrar eller familjehemsföräldrar till ett barn med adhd i åldrarna 4-12 år. På kursen ges kunskap om adhd, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som familjen. Deltagarna får stöd i föräldrarollen genom att lära sig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. I kursen får deltagarna också veta vilka krav man kan ställa på skolan och vilka andra stödinsatser från samhället som barnet och familjen/familjehemmet kan ha rätt till.  

Kursdeltagarna träffas i grupp vid fem tillfällen á 3 timmar. Föreläsningspass varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Läs mer: https://sinus.se/strategi/om-strategi-programmet/

 

  • STRATEGI tonår

STRATEGI- tonår (13-17 år) föräldrautbildning för familjer och familjehem som har en tonåring med adhd! 

Föräldrar, familjehemsföräldrar och andra vuxna runt tonåringar med adhd har man ofta många frågor och funderingar; 

”Vad innebär egentligen diagnosen, hur påverkar den barnets utveckling och framtid, hur stöttar jag bäst tonåringen, vilka krav kan jag ställa, vilka rättigheter till stöd har han/hon i skolan, är det bra eller farligt med mediciner?” och så vidare. Ofta har man stort behov av att träffa andra föräldrar, familjehemsföräldrar och andra vuxna för att dela erfarenheter.

Den här kursen, vänder sig till de som är föräldrar eller familjehemsföräldrar till en tonåring med adhd i åldrarna 13-17 år. På kursen ges kunskap om adhd, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl tonåringen som familjen. Deltagarna får stöd i föräldrarollen genom att lära sig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. I kursen får deltagarna också veta vilka krav man kan ställa på skolan och vilka andra stödinsatser från samhället som tonåringen och familjen/familjehemmet kan ha rätt till.  

Kursdeltagarna träffas i grupp vid fem tillfällen á 3 timmar. Föreläsningspass varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Läs mer: https://sinus.se/strategi/om-strategi-programmet/

 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg