Personlig utveckling

 

Vi erbjuder utbildningar inom området personlig och professionell utveckling för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. Utbildningsprogrammet innehåll och omfattning utformas av oss i samråd med uppdragsgivarnas utifrån deras önskemål och deltagarnas behov. Utbildningstillfällen kan handla om teman som självkännedom, hälsa, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation, konflikthantering och grupputveckling m.m. där teori varvas med reflektion och övningar enskilt och i grupp.

Denbro Utveckling har även möjlighet att erbjuda coaching både enskilt och i grupp. Utifrån coachingsamtalen får deltagarna med sig handlingsplaner och strategier för att uppnå egna eller arbetsgruppens mål.

Under höstterminen 2019 och vårterminen 2020 har Denbro Utveckling i två omgångar genomfört ett utbildningsprogram kring personlig utveckling, för medarbetare från olika förvaltningar inom Vetlanda kommun. I programmet ingick utbildning samt coaching enskilt och i grupp. Erfarenheterna av denna utvecklingsprogrammet har upplevts mycket positivt av såväl av deltagarna som av deras chefer. För mer information om hur uppdragsgivaren i Vetlanda kommun upplevde samarbetet med Denbro Utveckling och utförandet av tjänsten kontakta Sara Pannwitz, rekryterare/projektledare, Kommunledningsförvaltningen, Vetlanda Kommun

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg