Handledning

 

Vi erbjuder handledning för yrkesverksamma, enskilt eller i grupp. Handledning är en etablerad processinriktad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för chefer, ledare och personal. Professionell handledning minskar risken för stressrelaterad ohälsa och syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Handledning används också för att stärka och utveckla arbetsgrupper och team till förbättrad kommunikation och samsyn, effektivare samarbete och en ökad laganda och trygghet. Vår handledning vilar på en systemteoretisk och salutogen grund där deltagarna stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till en ny förståelse av situationen, frågan eller problemet och på sikt en ökad professionell medvetenhet. 

Medarbetare - enskilt eller i grupp

Yrkesmässig handledning i offentlig eller privat verksamhet syftar till att bibehålla och höja de handleddas kompetens och minska risken för ohälsa orsakad av stress och belastning

Läs mer

Chefer och ledningsgrupper 

Yrkesmässig handledning för chefer och ledare innebär ett personligt stöd i att utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell situation, behov och målbilder.

Läs mer

Familjehem

Handledningen ger familjehemsföräldrarna ett personligt stöd i sin roll som familjehem, samt hjälp med reflektion och kunskap, vilket leder till ökad förståelse och fler handlingsmöjligheter.

Läs mer

Handledaren Gunilla Landqvist är medlem i Handledarnätverket Småland Blekinge och Handledarnätverket Linnea - professionell handledning i socialt arbete

Denbro utveckling

Denbro omsorg