Familjehem

 

Handledningen ger familjehemsföräldrarna ett personligt stöd i sin roll som familjehem. De ges utrymme att reflektera över vardagliga utmaningar som kommer av uppdraget och stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till ökad förståelse och fler handlingsmöjligheter. Genom handledningen får familjehemsföräldrarna möjlighet att bearbeta känslor och tankar kring påfrestande upplevelser i rollen som familjehem. Familjehemsföräldrarna får även stöd i handledningen kring hur de på bästa sätt ska kunna tillgodose både placerade barns och egna barns behov.

Handledningen av familjehemsföräldrar/familjehemsvärdar kan ske enskilt eller i grupp beroende på hur behoven ser ut och uppdragsgivarens önskemål. Handledaren har möjlighet att åka ut till de enskilda familjehemmen vid handledningstillfällena eller så träffas vi i en lokal anordnad av uppdragsgivaren eller av handledaren. 

Handledaren Gunilla Landqvist arbetade tidigare under ett flertal år som familjehemskonsulent med konsulentstödd familjehemsvård och har både rekryterat, utrett, handlett och utbildat familjehemsföräldrar/familjehemsvärdar. Familjehemsuppdragen för familjehemmen som Gunilla Landqvist utbildade och handledde omfattade barn, ungdomar och vuxna, syskon och förälder/barnplaceringar. Ärendena handlade om psykosocial och familjerelaterad problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problemskapande beteenden, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, ensamkommande barn och ungdomar samt skyddsplaceringar pga hot och våld.  

Handledaren Gunilla Landqvist är medlem i Handledarnätverket Småland Blekinge och Handledarnätverket Linnea - professionell handledning i socialt arbete

 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg