Arbetsgrupper

 

Professionell handledning i offentlig eller privat verksamhet syftar till att bibehålla och höja de handleddas kompetens och minska risken för ohälsa orsakad av stress och belastning. Handledningen är ett utrymme att som enskild eller tillsammans med kollegor reflektera kring sitt uppdrag och situationer som uppstår i arbetet, bearbeta känslor och tankar och utvecklas i sin yrkesroll. 

Handledning är också ett effektivt sätt att stärka och utveckla arbetsgrupper och team till förbättrad kommunikation och samsyn, effektivare samarbete och en ökad laganda och trygghet.

Handledningen vilar på en systemteoretisk och salutogen grund där deltagarna stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till en ny förståelse av situationen, frågan eller problemet och på sikt en ökad professionell medvetenhet. Som handledare delar vi med oss av relevant kunskap som vi har i en aktuell fråga. Fokus i handledningen ligger dock på att det är genom deltagarnas egna reflektioner och samlade kunskap som utvecklingen sker på individ- och gruppnivå samt i verksamheten.

I handledningen används samtalstekniker och kreativa metoder som tex samtalskort, visualisering, gestaltning, reflekterande team och sokratiska frågor.

Handledaren Gunilla Landqvist är medlem i Handledarnätverket Småland Blekinge och Handledarnätverket Linnea - professionell handledning i socialt arbete

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg