Chefer och ledare

 

Genom enskild handledning eller tillsammans med dina chefskollegor har du som chef och ledare tillgång till en tillåtande frizon för reflektion och utforskande av nya handlingsmöjligheter. Handledningen innebär ett personligt stöd i att utveckla ditt ledarskap utifrån aktuell situation, behov och målbild. Att vara chef och ledare innebär utmaningar som ibland kan upplevas  svårhanterade och belastande. Handledning syftar till att bibehålla och höja de handleddas kompetens och minska risken för stressrelaterad ohälsa. Handledning för ledningsgrupper är ett effektivt sätt att stärka och utvecklas som grupp genom förbättrad kommunikation och samsyn, effektivare samarbete och en ökad laganda och trygghet.

Denbro Utvecklings handledare Gunilla Landqvist och Carolina Karlsson träffar chefer och ledningsgrupper för professionell handledning och grupputveckling. Handledningen vilar på en systemteoretisk och salutogen grund där deltagarna stimuleras med hjälp av reflektion och kunskap till en ny förståelse av situationen/dilemmat och en ökad professionell medvetenhet. Som handledare delar vi med oss av relevant kunskap som vi har i en aktuell fråga. Fokus i handledningen ligger dock på att det är genom deltagarnas egna reflektioner och samlade kunskap som utvecklingen sker på individ- och gruppnivå samt i verksamheten.

I handledningen används olika samtalstekniker samt kreativa och tydliggörande metoder. 

Vi träffas på din arbetsplats eller i en annan lokal som du föredrar för handledning. Det går även att träffas på vårt kontor i Växjö. Vi har också möjlighet att erbjuda handledning på distans genom digitala lösningar eller telefon.

 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg