Psykisk hälsa

 

Vi erbjuder utbildning inom kompetensområdet psykisk hälsa och har möjlighet att skräddarsy innehållet och upplägget utifrån din verksamhets behov och förutsättningar.

Exempel på utbildningar inom kompetensområdet psykisk hälsa:

 

  • Psykisk friskvård 

I föreläsningen får deltagarna kunskap om faktorer som kan påverka vår psykiska hälsa och välbefinnande samt verktyg för att hantera vardagslivets stress och utmaningar. Vi går igenom hälsobefrämjande och förebyggande strategier och förhållningssätt, risk- och friskfaktorer och vad man kan göra själv i form av egenvård om man upplever psykisk ohälsa eller för att stödja kollegor, vänner och familjemedlemmar som mår dåligt. 

 

  • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

I föreläsningen får deltagarna kunskap och ökad förståelse kring vad som kan orsaka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar utifrån perspektiv som stress, funktionsvariationer, kommunikation, bemötande samt risk- och skyddsfaktorer. Deltagarna får kunskap om vad som menas med sjukdomar som depression, ångest och ätstörning samt hur man kan upptäcka att ett barn eller en ungdom i ens närhet lider av psykisk ohälsa och vad man kan göra för att hjälpa. Under föreläsningen går vi också igenom förebyggande och hälsobefrämjande insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar. 

 

  • Psykisk friskvård i skolan

I föreläsningen får deltagarna kunskap om faktorer som påverkar barn och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. Vi går igenom hur elevhälsoteamet och övrig skolpersonal med ett proaktivt, hälsobefrämjande och förebyggande arbete och förhållningssätt kan bidra till att stärka eleverna hälsa och välbefinnande i skolmiljön. Föreläsningen ger även deltagarna kunskap och ökad förståelse kring orsaker bakom psykisk ohälsa hos barn och ungdomar utifrån perspektiv som stress, funktionsvariationer, kommunikation, bemötande samt risk- och skyddsfaktorer. Vi berör även vad som menas med sjukdomar som depression, ångest och ätstörning samt hur man kan upptäcka att en elev lider av psykisk ohälsa och vad man kan göra för att hjälpa. 

 

  • Att förstå, förebygga och hantera problemskapande beteenden

I föreläsningen får deltagarna kunskap och ökad förståelse för hur problemskapande beteenden kan uppstå och förstås utifrån perspektiv som psykisk hälsa, stress, funktionsvariationer, kommunikation, bemötande samt risk- och skyddsfaktorer. Deltagarna får också kunskap kring lågaffektivt bemötande, validering, tydliggörande pedagogik och andra strategier och synsätt som är hjälpsamma för att i första hand förebygga och hantera problemskapande beteenden. 

Innehållet anpassas utifrån verksamhetsområde och målgrupp; t ex barn och ungdomar i förskola, skola och HVB eller barn och vuxna inom LSS. 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg