Teamutveckling

 

I samråd med dig som chef och ledare skräddarsyr vi utbildningar och utvecklingsprogram inom kompetensområdet team- och grupputveckling anpassade utifrån din verksamhets förutsättningar och behov. 

Några exempel på utbildningar är: 

  • Salutogent/hälsobefrämjande medarbetarskap
  • Salutogen/hälsobefrämjande arbetsmiljö
  • Grupputveckling - att bli ett effektivt team
  • Stresshantering
  • Konflikthantering 

 

Handledning

 

Vi erbjuder också team- och grupputveckling genom processinriktad handledning. Susan Wheelans integrerade modell för grupputveckling (IMGD) är en av våra utgångspunkter för att förstå och stödja teamets utveckling. Det salutogena och systemiska perspektivet genomsyrar arbetet med teamutveckling och syftar till att stärka det som utmärker välmående och effektiv team; arbetsglädje, delaktighet, engagemang och ett gott och positivt klimat mellan teammedlemmarna. I arbetet med teamutveckling ligger fokus i övningar och gemensam reflektion på samsyn kring värdegrund och verksamhetsmål, att ta vara på varandras olikheter och kompetenser. 

Frågor och priser

För mer information, förfrågan och kostnadsförslag kontakta Gunilla Landqvist, se kontaktuppgifter här

Du kan också efterfråga mer information genom att fylla i bokningsförfrågan nedan. 

Denbro utveckling

Denbro omsorg